Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/24666
Title: Alam Sekitar & Kelestarian
Authors: Ahmad Shakir Mohd Saudi
Issue Date: 2020
Publisher: UniKL Publishing
Abstract: Buku ini adalah hasil dari suntingan daripada beberapa penulisan akademik yang merupakan hasil penyelidikan yang telah dijalankan di beberapa buah negeri di Malaysia berkenaan isu-isu Alam Sekitar dan Kelestarian. Buku ini juga, telah disunting oleh beberapa ahli akademik yang dijemput khas mewakili bidang kepakaran masing-masing. Buku ini memaparkan beberapa isu, cabaran dan mitigasi terhadap permasalahan isu-isu semasa berkaitan Alam Sekitar dan Kelestarian. Buku yang memuatkan 8 tajuk makalah dari bidang Alam Sekitar dan Kelestarian ini bukan sahaja berjaya membekalkan kepelbagaian maklumat ilmu berkaitan isu-isu persekitaran fizikal dan sosial, malah dapat membantu golongan penyelidik, badan-badan berkempentingan, pendidik, pelajar dan kesemua lapisan masyarakat dalam memahami konsep, isu, cabaran dan mitigasi terhadap isu-isu persekitaran fizikal dan sosial dalam pelbagai bidang yang telah dikupas secara terperinci.
URI: http://ir.unikl.edu.my/jspui/handle/123456789/24666
ISSN: 9789672184317
Appears in Collections:Book

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
alam sekitar.jpg89.66 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.